Δημοσιεύσεις – Επιστημονικό Έργο

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ-ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ, ΔΡ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

1κ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΔ, Τόμος 60 (2005), Χρονικά Β΄ 1, 2013, 763-815.

1κα. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΔ, Τόμος 61 (2006), Χρονικά Β΄ 2, 2013, 919-944.

1κβ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΔ, Τόμος 62 (2007), Χρονικά Β΄ 2, 2013, 981-1001, 1007-1019.

1κγ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΔ, Τόμος 63 (2008), Χρονικά Β΄ 2, 2013, 936-981.

2. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Άγαλμα καθισμένης γυναικείας μορφής στο Μουσείο της Πέλλας», Μακεδονικά 23, 1983, 273-280.

3. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Δύο ανάγλυφες στήλες από το Νομό Κοζάνης», Μακεδονικά 24, 1984, 99-111.

16. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Ανασκαφή Αιανής 1990», ΑΕΜΘ 4, 1990, 75-92.

31. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Από την Ελιμιώτιδα στην Κάτω Μακεδονία, Σύγχρονες πορείες και αρχαίες διαβάσεις», Μνείας Χάριν, Τόμος στη Μνήμη Μαίρης Σιγανίδου, Θεσσαλονίκη 1998, 103-114.

60. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Βόρεια Εορδαία-Βεγορίτιδα: Αρχαιολογική-ιστορική έρευνα και προοπτικές ανάπτυξης», στην Ημερίδα, Η λίμνη Βεγορίτιδα σήμερα: συμπεράσματα-προτάσεις-έργα, Άρνισσα 23 Μαΐου 2004, 89-123 (σε συνεργασία με Κ. Μοσχάκη).

61. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Αιανή: τάφοι ελληνιστικών χρόνων από το ανατολικό νεκροταφείο», Ζ΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Αίγιο 5-9 Απριλίου 2005 (2011), 407-420.

68. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Αιανή και Σπηλιά 2005», ΑΕΜΘ 19, 2005, 495-509.

76. G. Karamitrou-Mentessidi, «Characterisation of Mycenaean and matt-painted pottery from Aiani, ancient Upper Macedonia, Greece», στο Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XXX, part 4, 2007, Proceedings of the 11 th International Congress, Athens, May 2007, 1796-1807 (σε συνεργασία με A. Iordanidis, J. Garcia-Guinea).

77. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Characterisation of Iron finds from ancient Upper Macedonia, Northern Greece», στο 2 nd International Conference, Archaeometallurgy in Europe, Aquileia, Italy, 17-21 June 2007, 14pp (σε συνεργασία με A. Iordanidis, J. Garcia- Guinea, G. Papadimitriou).

81. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Αιανή. Η Έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο», περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, τεύχος 103, 2007, 114-120.

83. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Το αρχαιολογικό έργο της Λ΄ ΕΠΚΑ το 2007», περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, τεύχος 107, 2008, 93-96.

84. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Η Αιανή και η συμβολή της στη διαμόρφωση της νέας ιστορικής φυσιογνωμίας της Άνω Μακεδονίας, Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, 43, Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 2008.

91. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Η Ιατρική στην Αιανή και στην Άνω Μακεδονία κατά την αρχαιότητα», στο D. Michaelides (επιμ.), Medicine and Healing in the Ancient Mediterranean World, 27-29 Σεπτεμβρίου 2008, Λευκωσία-Κύπρος (2014), 8-23 (σε συνεργασία με Κ. Μοσχάκη).

92. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Η έρευνα του Φ. Πέτσα στον Νομό Κοζάνης», Διημερίδα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών προς τιμή του Φ. Πέτσα, Οκτώβριος 2008, Μακεδονικά 39, 2010-2012 (2013), 23-218.

93. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Εορδαία 2008: Η έρευνα στη Σπηλιά και τη Μαυροπηγή», ΑΕΜΘ 22, 2008, 39-56.

94. G. Karamitrou-Mentessidi, «Analytical study of ancient (6th-4th cent.BC) mortars from Aiani, ancient Upper Macedonia, Greece», στο 5 th Symposium of the Hellenic Society of Archaeometry, 8-10 October 2008, Athens, Greece, 745-762 (σε συνεργασία με A.Iordanidis, A. Asvesta, J. Garcia-Guinea).

95. G. Karamitrou-Mentessidi, «A preliminary provenance study of marble artеfacts from Aiani, ancient Upper Macedonia, Greece», στο International Conference “Geoarchaeology and Archaeomineralogy”, Sofia, Bulgaria, 29-30 October 2008, 103-107 (σε συνεργασία με A. Iordanidis, G. Charalampides, J. Garcia-Guinea, V. Correcher).

96. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Ασκληπιός και Ιατρική στην Άνω Μακεδονία», στο Πρακτικά 2 ης Αμφικτυονίας Εταιρειών & Συλλόγων Ιστορίας της Ιατρικής & Ηθικής- Δεοντολογίας, Ιπποκράτειο Ίδρυμα, Κως, 30 Απριλίου – 3 Μαΐου 2009, Δέλτος, Περιοδικό Ιστορίας της Ελληνικής Ιατρικής, 2010, τεύχ. 39, 59-69 (σε συνεργασία με Κ. Μοσχάκη).

101. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Αιανή 2008-2009: η νεότερη έρευνα στη βασιλική νεκρόπολη», ΑΕΜΘ 23, 2009, 63-73.

102. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Από την έρευνα στο Φράγμα Ιλαρίωνα (Αλιάκμων): η ανασκαφή στον Λογκά Ελάτης», ΑΕΜΘ 23, 2009, 53-62 (σε συνεργασία με Δ. Θεοδώρου).

109. G. Karamitrou-Mentessidi, «On the spectral luminescence emission of white marble and the case of Aiani (Greece)», στο 1 st Luminescence in Archaeology International Symposia (LAIS), 9-12 September 2009, Delphi, Greece, pp. 37 (σε συνεργασία με J. Garcia-Guinea, E. Crespo-Feo, V. Correcher, A. Iordanidis, G. Charalampides).

110. G. Karamitrou-Mentessidi, «Analytical study of ancient pottery from the archaeological site of Aiani, northern Greece», Materials Characterization, 2009, Vol. 60 (4), 292-302 (σε συνεργασία A. Iordanidis, J. Garcia-Guinea).

111. G. Karamitrou-Mentessidi, «New data on the cathodoluminescence of white marbles: interpretation of peaks and relationships to weathering», στο Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 2010, Vol. 10 (4), 107-114 (σε συνεργασία J. Garcia-Guinea, E. Crespo- Feo, V. Correcher, A. Iordanidis, G. Charalampides).

114. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Από το ανασκαφικό έργο της Λ΄ ΕΠΚΑ κατά το 2010», ΑΕΜΘ 24, 2010, 17-38.

115. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Δύο θέσεις της Αρχαιότερης Νεολιθικής στην Ποντοκώμη και Μαυροπηγή Εορδαίας», ΑΕΜΘ 24, 2010, 39-52 (σε συνεργασία με Κ. Αναγνωστοπούλου και Χ. Λόκανα).

116. G. Karamitrou-Mentessidi, “Zwei Fundorte Fruh – und Mittelneolithikums bei Pontokomi und Mavropigi in Eordaia”, ΑΕΑΜ 2, 2011, 33-56 (σε συνεργασία με Κ. Anagnostopoulou & Ch. Lokana).

119. G. Karamitrou-Mentessidi, «Aiani-Historical and Geographical Context», in R.J. Lane Fox, Brill’s Companion to Ancient Macedon, Studies in the Archaeology and History, 650 BC-300 AD, 2011, 93-112. [Σύνδεση στο G. Karamitrou-Mentessidi, Brill’s Companion to Ancient Macedon: Studies in the … https://books.google.gr › books].

125. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Από το ανασκαφικό έργο της Λ΄ ΕΠΚΑ κατά το 2011», ΑΕΜΘ 25, 2011, 37-60.

127. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Λ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων», στο Από το ανασκαφικό έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων 2000-2010, Έκδοση ΥΠ.ΠΟ 2012, 223-230.

129. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Περί προϊστορικών θέσεων στη Δυτική Μακεδονία: Νομοί Κοζάνης και Γρεβενών» στο Ε. Στεφανή, Ν. Μερούσης, Α. Δημουλά (επιμ.), Εκατό Χρόνια Έρευνας στην Προϊστορική Μακεδονία, 1912-2012, Θεσσαλονίκη, 22-24 Νοεμβρίου 2012 (2014), 233-250.

131. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Μαρτυρίες αμπελουργίας, οινοποιίας και οινοποσίας στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών», στο Γ. Πίκουλας (επιμ.), Οίνον Ιστορώ X, Βελβεντό το οινοφόρο, Πρακτικά Συμποσίου: Βελβεντό, Κτήμα Βογιατζή, 19 Οκτωβρίου 2013 (2014), 47-75.

134. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Μελέτη χρυσών και αργυρών ευρημάτων από τη νεκρόπολη της Αιανής», ΑΕΑΜ 3, 2013, 323-335 (σε συνεργασία με Μ. Βαβελίδη).

135. G. Karamitrou-Mentessidi, «New evidence on the beginning of farming in Greece: the Early Neolithic settlement of Mavropigi in western Macedonia (Greece)», Antiquity 87, 2013, 1-4 (σε συνεργασία με N. Efstratiou, J.K. Kozłowski, M. Kaczanowska, Y. Maniatis, A. Curci, S. Michalopoulou, A. Papathanasiou, S.M. Valamoti).

137. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Αιανή», περιοδικό Ελληνικό Πανόραμα, τεύχος 98, 2014, 110-125.

138. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Ο μακεδονικός τάφος Σπηλιάς Εορδαίας. Νέα στοιχεία», τιμητικός τόμος για τη Στέλλα Δρούγου, Ηχάδιν Ι, 2016, 516-546 (σε συνεργασία με Ν. Χατζηδάκη).

139. G. Karamitrou-Mentessidi, «Early Neolithic Settlement of Mavropigi in Western Greek Macedonia», Eurasian Prehistory, 12 (1-2), 2015, 47-116 (σε συνεργασία με N. Efstratiou, M. Kaczanowska, J. Kozłowski).

142. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Νομός Γρεβενών, ιστορικοί χρόνοι», «Νομός Κοζάνης, ιστορικοί χρόνοι» και «Αιανή», στο Α. Βλαχόπουλος, Δ. Τσιαφάκη (επιμ.), Αρχαιολογία. Μακεδονία και Θράκη, 2017, 85-89, 102-105, 106-111.

143α, β. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Αιανή. Εργαστήριο κοροπλαστικής αρχαϊκών χρόνων. Ειδώλια από Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών», στο ΕΙΔΩΛΙΟ. Ένας μικρόκοσμος από πηλό, 2017, 64-67, 183-185, 193-199, 221, 284-287 (Ελληνικά και Αγγλικά).

148. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Αρχαιολογικοί χώροι στο μέσο ρου του Αλιάκμονα», στο Β. Συκάς (επιμ.), Αλιάκμονας, Λίμνη και φράγμα Ιλαρίωνα, 2018, 95-123 (Ελληνικά και Αγγλικά).